Bal 4, 2023

Keliaudami su Ornitostogom renkatės lengvesnį gamtos pažinimo kelią, kai jus visuomet lydi profesionalus gamtos gidas, bet neretam po pirmųjų pažinčių kyla noras sužinoti daugiau, pačiam domėtis, pažinti paukščius gyvenančius šalia jūsų namų ir lydinčius artimoje aplinkoje. Taigi šį kartą aptarsime pagrindines knygas lietuvių kalba, kurios gali būti puikus pagalbininkas tiek pradedančiajam gamtos tyrinėtojui, tiek jau pažengusiam Lietuvos ornitologinio pasaulio žinovui.

Kalbant apie lietuviškas knygas ornitologine tematika vertėtų pradėti nuo garsiausio gamtininkų korifėjaus – prof. Tado Ivanausko. Be daugiau šio autoriaus parašytų literatūrinės vertės knygų apie pasaulio paukščius ir žvėris, jo tritomis „Lietuvos paukščiai“ (pradėtas leisti 1957 m.) ilgą laiką buvo vienas rimčiausių leidinių ornitologine tematika. Šiandien šios knygos daugiau tenkina bibliofilinius pomėgius, kadangi nemaža dalis jose pateikiamos informacijos praradusi savo aktualumą dėl pasikeitusios sistematikos, gamtinių reiškinių ir apskritai požiūrio į gyvąją gamtą. Tačiau vienareikšmiškai, tai yra ypatingas leidinys kiekvienam gamtos mylėtojui, atskleidžiantis ne tik ankstesnį požiūrį į mus supančią aplinką, rūšių ištirtumą, mokslą, bet naudingasir kaip geras bazinių žinių šaltinis, parodantis stebėjimų ir tyrinėjimų pradžią, įvairius istorinius ir socialinius kontekstus. Šios knygos neretai pasitarnauja ir suvokimui apie lietuviškų rūšių pavadinimų kilmę, jose taip pat rasite įdomios informacijos apie atskirų rūšių paplitimą, dažnumą ar retumą tirtuoju laikotarpiu.

Pirmoji knyga, kurią buvo galima laikyti apibūdintoju paukščiams pažinti, patogaus naudoti gamtoje formato ir jau su spalvotais piešiniais – V. Logmino 1979 metais išleista knyga „Lietuvos paukščiai“. Daugelis šiandien garsių ornitologų savo pažintį su paukščių pasauliu pradėjo būtent nuo šios knygos. Žinoma, lyginant su tuo ką savo lentynose turime šiandien, ši knyga tikrai apsunkina rūšių atpažinimą dėl prastos kokybės spaudos, tačiau bet kokiu atveju, tai gana svarbus leidinys Lietuvos ornitologinių knygų istorijoje.

Logminas "Lietuvos paukščiai"

Pirmasis lietuviškas paukščių pažinimo vadovas skirtas naudoti gamtoje

1990 m. pasirodė vienas moksliškiausių, didelio autorių kolektyvo, tikrai chrestomatinis darbas - dvitomis „Lietuvos fauna. Paukščiai“. Šiose knygose ne tik aprašoma atskirų rūšių išvaizda, be piešinių jau pateikiamos ir nuotraukos, bet yra ir išsamūs biologijos, etologijos bei fenologijos duomenys, stebėjimų faktai, paplitimo arealo dydis. Nors šiuose leidiniuose esanti informacija jau kiek pasenusi, tačiau tai vis dar vienos pagrindinių ir labiausiai ornitologų naudojamos knygos Lietuvoje, kuriose susistemintos bei apžvelgtos visos tuo metu Lietuvos sutiktos paukščių rūšys.

Vėliau ornitologinių knygų pasaulyje sekė ilgokas laiko tarpas be rezultatų. Turbūt besikeičiančios aplinkybės lėmė sudėtingą knygų leidybą ir finansavimo tyrimams stoką, kol 2003 metais pasirodė pirmasis modernus P. Kurlavičiaus darbas „Vadovas paukščiams pažinti“. Knygoje pateikiami Lietuvoje ir jos teritoriniuose Baltijos jūros vandenyse tuo metu aptiktų paukščių (iš viso 343 rūšys) aprašai. Nurodoma, pagal kokius požymius ir kaip tiksliai stebint gamtoje nustatyti paukščio rūšį, lytį bei amžių. Pateikiami puikūs S. Karaliaus nupiešti paukščių paveikslai.

Po 2003 metų išleista nemažai knygų ornitologine tema, bet jos buvo labiau orientuotos į atskirus tyrimus, kaip kad „Lietuvos perinčių paukščių atlasas“ (2006). Arba apie atskiras rūšis: A. Pranaičio „Meldinė nendrinukė – jos vis dar gieda“ (2010) ir E. Drobelio „Stulgys: užpelėjusių pievų senbūvis“ (2010) ar paukščių grupes: 2010 m. E. Drobelis ir V. Knyva išleido didelio formato, labiau fotografinį albumą „Lietuvos miškų plėšrieji paukščiai ir pelėdos“. Įvairių projektų rėmuose pasirodė ir nemažai knygų apie atskiras teritorijas, bei jose gyvenančius paukščius, bet tai labiau tikslinės tematikos ornitologinės knygos nei pažinimo vadovai.

Pastaruoju metu paukščių pažinimo vadovų knygynų lentynose padaugėjo ir labai džiugu dėl jų kokybės, todėl pradedantiesiems stebėtojams rekomenduojame keturias knygas, nuo kurių tikrai galima pradėti savo ornitologinės bibliotekos kolekciją.

Pirmos dvi knygos skirtos pradedančiajam paukščių stebėtojui, jose pateikiamas ne pilnas Lietuvoje perinčių ir registruotų paukščių rūšių sąrašas, o tik dažniausi paukščiai. Tačiau norint susipažinti su artimiausiais sparnuotaisiais kaimynais, šios literatūros tikrai pakaks.

Puikaus ir profesionalaus autorių kolektyvo (V. Jusio, S. Karaliaus ir L. Raudonikio) 2019 metais išleistoje knygelėje „Pažinkime Lietuvos paukščius“ aprašomi dažniausi Lietuvos paukščiai, pateikiami pagrindiniai jų skiriamieji požymiai: apdaro variacijos skirtingais metų laikais, lyčių skirtumai, taip pat biologijos ypatybės. Knyga gausiai iliustruota kokybiškomis nuotraukomis ir yra puikus palydovas kiekvienam pradedančiam pažinti Lietuvos ornitofaunos pasaulį.

pazinkime-lietuvos-paukscius

"Pažinkime Lietuvos paukščius" knygos viršelis

Neseniai pasirodė papildytas ir pataisytas 2012 m. išleisto ir didelę paklausą turėjusio išsamiausio „Lietuvos paukščių pažinimo vadovo“ leidimas, kuriame autorių kolektyvas  (V. Jusys, S. Karalius, L. Raudonikis) atnaujino informaciją bei papildė ledinį per septynerius metus atrastomis 19 naujų paukščių rūšių. Taigi naujojoje knygoje besidomintieji ras 399 paukščių išvaizdos ir balso aprašymus, atnaujintus paukščių rūšių paplitimo šalyje žemėlapius, per 2200 kokybiškų nuotraukų, atnaujintus jų apsaugos statusus bei pagal naujausią Lietuvos perinčių paukščių atlaso medžiagą patikslintus duomenis apie Lietuvos paukščių paplitimą ir gausą. Šiuo metu šis leidinys  yra vienareikšmiškai kokybiškiausias Lietuvos paukščių pažinimo vadovas lietuvių kalba.

vadovas-lietuvos-pauksciams-pazinti

"Lietuvos paukščių pažinimo vadovo" viršelis  

vadovas-lietuvos-pauksciams-pazinti_1_1-750x1000_0

Vidiniai "Lietuvos paukščių pažinimo vadovo" puslapiai

Kita svarbi, to paties autorių kolektyvo 2017 metais išleista knyga yra „Nauji ir reti paukščiai Lietuvoje“. Joje aprašytos 173 paukščių rūšys, kurios Lietuvoje aptiktos pirmą kartą, - vienos seniai, o kitos tik pastaraisiais metais, - arba kažkada buvusios įprastos, bet šiuo metu jau retos. Į ją įtraukti ir visais laikais retais laikyti sparnuočiai - pateikiama šių paukščių aptikimo Lietuvoje istorija, stebėjimų chronologija, apžvelgiama jų gausa paplitimo areale, įvertinamos ateities perspektyvos šalyje. Šią knygą naudinga įsigyti jau šiek tiek susipažinus su Lietuvos sparnuočiais, siekiant susidėlioti pilną Lietuviškos ornitofaunos paveikslą. Tik supratus tam tikrų rūšių aptikimo dažnį ar istorines plitimo ar išnykimo aplinkybes, paukščių pasaulis įgauna kontekstinį vaizdą, galima pradėti galvoti apie jo dinamiką ir visiškai kitokį sisteminį suvokimą.

Nauji ir reti pauksciai Lietuvoje virselis

"Nauji ir reti paukščiai Lietuvoje" knygos viršelis

vidiniai nauji ir reti pauksciai lietuvoje puslapiai

"Nauji ir reti paukščiai Lietuvoje" knygos vidiniai puslapiai

Nors gyvename skaitmeniniais laikais, bet pažintį su paukščiais ir jų apibūdinimu tikrai rekomenduojame pradėti nuo popierinės knygos. Knyga leis ne tik susidaryti bendrą paukščių sistematikos vaizdą, atskirų paukščių grupių gausumą ar skirtumus tai pačiai šeimai priklausančių paukščių gretose, bet ir įpratins atkreipti dėmesį į svarbiausias rūšies identifikavimo detales bei kaupti pastabas. Tuo pačiu knygos susidėvėjimo laipsnis leis pamatyti kokia ji svarbi jums buvo - kiek kartų buvo atsiversta arba kokius išbandymus gamtoje patyrė kartu su jumis.