Lap 22, 2019

Lapkritis gamtoje ir metuose atrodo pats pilkiausias ir liūdniausias mėnesis: dienos trumpos, rudeninė migracija pasibaigus, dangus dvelkia cepelinais, vandenų dar nekausto ledas, todėl ir didelių paukščių sankaupų taip pat nėra, o baltos žiemos dažniausiai irgi dar tenka palaukti. Nepaisant to, gamtoje gyvenimas vis viena vyksta, gal kiek lėtesnis, bet visiškai tinkamas ramiai savaitgalio išvykai.

Klykuolės

Klykuolių būriai Kauno mariose

Šį kartą nusprendėme iš Kauno keliauti Nemunu aukštyn, iki pat didžiųjų Dzūkijos ežerų. Maršrutą pasirinkome neatsitiktinai – šiuo metų laiku čia galima tikėtis įdomių vandens paukščių, kurie neskubėdami traukti į pietus dar ilsisi Lietuvoje arba jau atkeliavo čia praleisti savo žiemos.

IMG_20191116_101155

Paukščių stebėjimo bokštelyje ties Viršužigliu

Kadangi šviesaus laiko dienomis maža, turą pradėjome vos prašvitus Kauno marių regioniniame parke, Kadagių slėnio pažintiniame take. Čia mus pirmiausia pasitiko miško paukščiai, tokie kaip didysis ir vidutinis margieji geniai, bukutis, juodagalvės sniegenos, didžiosios, mėlynosios, pilkosios ir ilgauodegės zylės, amaliniai ir smilginiai strazdai. Keliaudami taku grožėjomės įspūdingame Nemuno slėnyje medžiojančiais trim jūriniais ereliais, stebėjome Nemune plaukiojusius klykuolių, gulbių nebylių, didžiųjų dančiasnapių būrelius.

Didysis dančiasnapis

Didysis dančiasnapis 

Tuomet patraukėme apžvelgti Kauno marias ties Paukščių salomis ir Viršužigliu. Čia išbandėme naujuosius paukščių stebėjimo bokštelius iš kurių patogiai apžiūrėjome marias ir jose besitelkiančius įvairių ančių būrius.  Atidžiai ieškojome jūrinių paukščių.  Tolumoje pavyko pastebėti 5 nuodėgules, o gana arti kranto - retą svečią vidaus vandenyse– rudakaklį narą.

Rudakaklis naras

Rudakaklis naras - retas svečias vidaus vandenyse

Kauno marių stebėjimo bokštelis

Paukščių stebėjimo bokštelis Kauno marių regioniniame parke

Laikas greitai bėgo, todėl riedėdami Pietų Lietuvos link dar sužiūrėjom pakeliui pasirodžiusius paukščius, tarp kurių ir svečiai iš šiaurės – svirbeliai bei šiauriniai kikiliai. Taip pat stebėjome miesteliuose besibūriuojančius strazdus, žaliukes, sviliką, ant laidų nutūpusias geltonąsias startas ir pietinius purplelius, krūmuose – karklažvirblių pulkelius.

Palikę Kauno marių regioninį parką judėjome į pietus – Metelių regioninio parko link. Pirmiausia įkopėme į apžvalgos bokštą pasigėrėti parko panorama ir atidžiai apžvelgti Metelio ežere besitelkiančius paukščių būrius. Čia surengėme totalizatorių: kas atspės, kiek ežere plaukioja gublių nebylių? Iš bokšto matomoje ežero dalyje suskaičiavome 125 paukščius. Po to patraukėme link prieplaukos iš kurios matyti kita ežero dalis, šioje vietoje aptikome ausuotuosius kragus, didžiuosius dančiasnapius, kuoduotąsias ir didžiąsias antis, gulbes nebyles ir laukius.

Stebėtojai Metelių bokšte

Stebim paukščių būrius Metelio ežere nuo apžvalgos bokšto

Didžiausiame Metelių regioninio parko ežere, Dusioje, rudenį telkiasi tūkstantinės vandens paukščių santalkos, bet dėl bangavimo ar rūko jas stebėti gali būti gana sudėtinga. Tinkamai apžvelgti ežerą pasirinkome 6 stebėjimo taškus aplink visą  „dzūkų jūrą“. Čia stebėjome nebyles, giesmininkes ir mažąją gulbes, didžiuosius ir mažuosius dančiasnapius, ausuotuosius kragus, didžiuosius kormoranus, juodakaklius narus bei klykuoles.

Gulbės giesmininkės

Gulbės giesmininkės Dusios ežere

Žinoma, lankydamiesi regioniniuose parkuose visada stengiamės neaplenkti ir puikių jų lankytojų centrų. Čia mus labai jaukiai priėmė Metelių regioninio parko darbuotojas Artūras. Sušilę, papietavę ir sužinoję apie parko vertybes traukėme jo tyrinėti toliau.

Nors diena jau krypo vakarop, dar skubėjome aplankyti Simno žuvininkystės tvenkinius, kur ant išleistų tvenkinių dumblėto dugno telkiasi gausūs sparnuočių būriai. Šį kartą mums pavyko aptikti pempes, dirvinius sėjikus (pastarųjų tvenkinyje buvo apie 2500), varnėnus, pilkuosius ir didžiuosius baltuosius garnius, gulbes giesmininkes.

Sėjikų būriai

Dirvinių sėjikų auksu nubarstytas Simno žuvininkystės tvenkinių dugnas

Iš viso turo metu stebėjome 61 skirtingą paukščių rūšį ir nors oras buvo gaiviai lapkritiškas, bet grįžome su geriausiais įspūdžiais ir atradimais, kas gamtoje nutinka kiekvieną kartą nepatingėjus keliauti iš namų.

Stebėtų rūšių sąrašą rasite apačioje.

 

Dirviniai oreDirvinių sėjikų būrys 

ore

Dirvinių sėjikų ir pempių būrys

m. danč

Ar matote 2 mažuosius dančiasnapius?

piet p

Pietinis purplelis

1.       Gulbė nebylė Cygnus olor Mute Swan

2.       Mažoji gulbė Cygnus columbianus Tundra Swan

3.       Gulbė giesmininkė Cygnus cygnus Whooper Swan

4.       Didžioji antis Anas platyrhynchos Mallard

5.       Kuoduotoji antis Aythya fuligula Tufted Duck

6.       Nuodėgulė Melanitta fusca Velvet Scoter

7.       Klykuolė Bucephala clangula Common Goldeneye

8.       Mažasis dančiasnapis Mergellus albellus Smew

9.       Didysis dančiasnapis Mergus merganser Common Merganser

10.   Rudakaklis naras Gavia stellata Red-throated Loon

11.   Juodakaklis naras Gavia arctica Black-throated Loon

12.   Ausuotasis kragas Podiceps cristatus Great Crested Grebe

13.   Didysis kormoranas Phalacrocorax carbo Great Cormorant

14.   Didysis baltasis garnys Egretta alba Great Egret

15.   Pilkasis garnys Ardea cinerea Grey Heron

16.   Jūrinis erelis Haliaeetus albicilla White-tailed Eagle

17.   Paprastasis suopis Buteo buteo Common Buzzard

18.   Laukys Fulica atra Eurasian Coot

19.   Dirvinis sėjikas Pluvialis apricaria European Golden Plover

20.   Paprastoji pempė Vanellus vanellus Northern Lapwing

21.   Rudagalvis kiras Larus ridibundus Black-headed Gull

22.   Paprastasis kiras Larus canus Mew Gull

23.   Sidabrinis kiras Larus argentatus European Herring Gull

24.   Kaspijinis kiras Larus cachinnans Caspian Gull

25.   Uolinis karvelis Columba livia f. domestica Rock Pigeon

26.   Pietinis purplelis Streptopelia decaocto Eurasian Collared Dove

27.   Didysis margasis genys Dendrocopos major Great Spotted Woodpecker

28.   Vidutinis margasis genys Dendrocopos medius Middle Spotted Woodpecker

29.   Svirbelis Bombycilla garrulus Bohemian Waxwing

30.   Karietaitė Troglodytes troglodytes Winter Wren

31.   Liepsnelė Erithacus rubecula European Robin

32.   Juodasis strazdas Turdus merula Common Blackbird

33.   Smilginis strazdas Turdus pilaris Fieldfare

34.   Amalinis strazdas Turdus viscivorus Mistle Thrush

35.   Baltabruvis strazdas Turdus iliacus Redwing

36.   Paprastasis nykštukas Regulus regulus Goldcrest

37.   Ilgauodegė zylė Aegithalos caudatus Long-tailed Tit

38.   Mėlynoji zylė Cyanistes caeruleus Eurasian Blue Tit

39.   Didžioji zylė Parus major Great Tit

40.   Juodoji zylė Periparus ater Coal Tit

41.   Kuoduotoji zylė Lophophanes cristatus European Crested Tit

42.   Paprastoji pilkoji zylė Poecile palustris Marsh Tit

43.   Šiaurinė pilkoji zylė Poecile montanus Willow Tit

44.   Bukutis Sitta europaea Eurasian Nuthatch

45.   Miškinis liputis Certhia familiaris Eurasian Treecreeper

46.   Kėkštas Garrulus glandarius Eurasian Jay

47.   Šarka Pica pica Eurasian Magpie

48.   Kuosa Corvus monedula Western Jackdaw

49.   Kovas Corvus frugilegus Rook

50.   Pilkoji varna Corvus cornix Hooded Crow

51.   Kranklys Corvus corax Northern Raven

52.   Paprastasis varnėnas Sturnus vulgaris Common Starling

53.   Karklažvirblis Passer montanus Eurasian Tree Sparrow

54.   Šiaurinis kikilis Fringilla montifringilla Brambling

55.   Paprastasis kikilos Fringila coelebs Common Chafinch

56.   Žaliukė Carduelis chloris European Greenfinch

57.   Dagilis Carduelis carduelis European Goldfinch

58.   Alksninukas Carduelis spinus Eurasian Siskin

59.   Juodagalvė sniegena Pyrrhula pyrrhula Eurasian Bullfinch

60.   Svilikas Coccothraustes coccothraustes Hawfinch

61.   Geltonoji starta Emberiza citrinella Yellowhammer