Bir 4, 2020

Nors šis pavasaris atrodo sustabdė pasaulį, gamtoje viskas tekėjo įprasta vaga: daugeliui atsirado laisvo laiko pastebėti kas joje vyksta, bet negalėjome tuo pasidžiaugti kartu, todėl nekantriai laukėme laiko, kai vėl galėsime visus pakviesti susitikti ir ornitostogauti drauge!!

Zervynų idilėDzūkiška idilė

Atidžiai sekdami naujienas, vieną po kito atšaukėme visus pavasario turus, bet tikėjomės, kad susitikti pavyks dar neprasidėjus vasarai ir labai džiaugiamės, kad paskutinį savaitgalį prieš ją suplanavome keliauti ne kur kitur, o į mūsų mylimą Dzūkiją! Visi džiaugsmingai ir nekantriai, jau per smagią pavasarinę liūtį, susitikome Marcinkonyse ir iš karto patraukėme Čepkelių apylinkių link, kur vakarui suplanavome pasivaikščiojimą raistą supančiose giriose. Dangus vis dar buvo prakiuręs, bet tai nesutrugdė apžvelgti apylinkes, pasikalbėti apie tai, kaip susiformavo ši teritorija, kuo ji yra svarbi tiek gamtai, tiek žmogui, suprasti viso gamtinio komplekso unikalumą ir kodėl jai skirtas toks apsaugos statusas. Nors ir pliaupiant lietui, visą kelią mus lydėjo įprasti miško paukščiai, todėl turą pradėjome nuo pažinties su jais.

Merkiantys ČepkeliaiVakaras Čepkeliuose

Sugrįžę į stovyklavietę prie Kastinio ežero pirmiausia norėjome išdžiūti, bet nepraradome geros nuotaikos ir aprimus lietui vėl leidomės į paukščių paieškas. Stebėjome ežere plaukiojančias gulbes nebyles ir ausuotuosius kragus, klausėmės pakrantės krūmynuose giedančių nendrynų paukščių, o trumpai pasivaikščioję mišku vakariniame danguje stebėjome savo maršrutu siuvančias slankas, cypaujančius čiurlius, klausėmės strazdų choro. Smagiai praleidę vakarą, vis dar iš visų pusių apsupti gegučių kukavimo, susiruošėme miegoti ir čia labiausiai pasisekė tiems, kurie pasirinko nakvynę po atviru dangumi, nes naktį virš stovyklavietės skraidė lėliai!

Slankų kelias virš galvosStovim po slankų keliais

Dienos iki Joninių prasideda anksti – pavasaris trumpas, nuveikti reikia daug, todėl nėra laiko ilgai vartytis lovose - jau su pirmaisiais saulės spinduliais lindome iš šiltų miegmaišių ir ruošėmės pradėti įspūdžių kupiną dieną! Anksčiau atsikėlę dar spėjo apeiti stovyklavietę, pasiklausyti rytinio paukščių choro vietoje, po to visi draugiškai papusryčiavę patraukėme link šalia Druskininkų esančio daugelio menininkų apdainuoto, apeiliuoto ir nutapyto Raigardo slėnio. Ši vieta ne veltui tapo jiems įkvėpimu, nes Nemuno senvagių išvagotos plačios lankos su įsiterpusiais miškeliais ir sauspievėmis tikrai atrodo kaip ypatinga idilė. Pirmam sustojimui pasirinkome tašką šalia Baltarusijos sienos ir čia praleidę nepastebimai prabėgusias kelias valandas, stebėjome daugybę įvairių paukščių, pradedant jaukiomis paprastosiomis medšarkėmis, ant aukštesnių stagarų kiauksinčiomis kiauliukėmis, šlapynėse besimaitinančiomis pempėmis, krantiniais tilvikais, mekenančiais perkūno oželiais, lediniu balseliu giedančiomis geltonosiomis startomis, slampinėjančiomis gervėmis, siuvančiais upiniais ir margaisiais žiogeliais, pieviniais kalviukais, nendrynuose čiulbančiomis lakštingalomis ir didžiosiomis krakšlėmis ir baigiant kanaluose plaukiojančia klykuoliukų armija ir greitai pranėrusiu sketsakaliu.

Paprastosios medšarkės patinukas copyright J. MikoliūnienėPaprastosios medšarkės patinukas ©J. Mikoliūnienė

Nendrynuose didžioji krakšlė copyright J. MikoliūnienėDidžioji krakšlė nendrynuose ©J. Mikoliūnienė

Toliau trumpam stabtelėjome patikrinti kukučių inkilo, pasigrožėjome Dzūkiškomis smėlingomis sauspievėmis, šiuo metų laiku pasidengusiomis žydinčiu gėlių kilimu ir čia danguje mus pasitiko vištvanagis, pradėjęs plėšriųjų paukščių sąrašą, kurį kitame taške dar papildėme paprastuoju suopiu, pievine ir nendrine lingėmis, taip pat čia pirmą kartą turo metu pamatėme pilkąjį garnį, aptarėme varninių paukščių subtilybes ir pasigrožėję banguojančiais laukais patraukėme tolyn kur laukė smagi staigmena! Sustoję prie vienos iš Nemuno senvagių pasirinkome biologine įvairove itin turtingomis pievomis apeiti pakrantes ir čia viename krūme mus pasitiko sodinė nendrinukė! Tai iš rytų plintanti paukščių rūšis, dažnesnė rytinėje šalies dalyje, todėl nustebome ją aptikę pačiuose pietuose. Be visa ko, šiame taške ypatingai malonu buvo gėrėtis ir bendru kraštovaizdžiu, turtingomis natūraliomis pievomis ir skambančiais pakrančių krūmynais. Paskutiniam taškui Raigardo slėnyje sustojome taške su vaizdu į Nemuną, kur virš jo maitinosi mažosios ir upinės žuvėdros, ilgai atsigėrėti savimi leido raudongalvės sniegenos patinukas, pakrantėmis zujo tulžys ir upėje demonstravosi gulbės nebylės.

StebėtojaiStebim mažąsias ir upines žuvėdras 

Iš Raigardo slėnio platybių atėjo metas leistis į kelionę po dzūkiškus kaimus, bet pirmiausia reikėjo pasistiprinti, todėl pirmiausia patraukėme į svetingą kiemą Musteikoje, kur mus pasitiko smėlynų puošmena – kukutis, ir galėjome po svajinga obelim bepietaudami pasidalinti ryto įspūdžiais. Pasistiprinę pasiklausėme sodybos šeimininko Žymanto pasakojimo apie 856 orchidėjų ūkį ir jo žvaigždę keliauninką jautį Kolumbą (Kolią).

Pietų kompanija MusteikojPuiki vieta ir kompanija pietų pikniko metu

Toliau mūsų laukė ramus pasivaikščiojimas Musteikoje – stabtelėjome prie Lietuvos gamtos patriarcho Tado Ivanausko ir jo žmonos Honoratos įsteigtos mokyklos, beeidami stebėjome žaliąją meletą ir ant kaminų besiilsinčias dūmines raudonuodeges ir dar visai mažučius trumpauodegius jų jauniklius. Toliau mūsų kelias vedė pro Grybaulios žuvininkystės tvenkinius, kur stebėtų rūšių sąrašą papildėme dar ir geltonskruostis žaltys.

Geltonskruostis žaltys makroArtima pažintis su geltonskruosčiu žalčiu

Dienai krypstant visai vakarop pasiekėme bene gražiausią Dzūkijos etnografinį kaimą – Zervynas. Čia besigėrėdami tradicinėmis trobomis, senais drevėtais medžiais ir baltais smėlynais stabtelėjome prie Ūlos upės kur mus vėl džiugino sodinė nendrinukė, vakarinės varškės kvietė griežlės, apibarė kaip neprašytus svečius nesvetingas mažasis genys, o mes gėrėjomės vakarinės besileidžiančios saulės zuikučiais ir kuriamais šešėlių raštais, miškus užliejusiu pakalnučių kvapu ir mus lydinčiais tošinukių, margasparnių musinukių ir strazdų balsais.

Vakarėja ZervynoseVakariniai šešėliai ir tošinukių balsai Zervynose

Taip įkvėpti ir gero nuovargio apimti susėdome ant tilto per Ūlą ir apibendrinome, kad per parą stebėjome ir klausėmės 95 paukščių rūšių – dalis iš jų buvo dažnos, dalis retos, vienos spalvingos, kitos sudėtingai pilkos, kai kurios puikiai pažįstamos, kitos matytos pirmą kartą, bet visos puikiai tiko paskutiniam pavasario savaitgaliui.

Turo apibendrinimas - 95 rūšysApibendrinam savaitgalio rezultatus 

Stebėtų rūšių sąrašas:

 1. Gulbė nebylė
 2. Didžioji antis
 3. Klykuolė
 4. Putpelė
 5. Ausuotasis kragas
 6. Pilkasis garnys
 7. Baltasis gandras
 8. Nendrinė lingė
 9. Pievinė lingė
 10. Vištvanagis
 11. Paprastasis suopis
 12. Sketsakalis
 13. Griežlė
 14. Pilkoji gervė
 15. Paprastoji pempė
 16. Perkūno oželis
 17. Slanka
 18. Brastinis tilvikas
 19. Tikutis
 20. Krantinis tilvikas
 21. Rudagalvis kiras
 22. Paprastasis kiras
 23. Kaspijinis kiras
 24. Upinė žuvėdra
 25. Mažoji žuvėdra
 26. Uolinis karvelis
 27. Uldukas
 28. Keršulis
 29. Gegutė
 30. Lėlys
 31. Juodasis čiurlys
 32. Tulžys
 33. Kukutis
 34. Grąžiagalvė
 35. Žalioji meleta
 36. Juodoji meleta
 37. Didysis margasis genys
 38. Mažasis margasis genys
 39. Lygutė
 40. Dirvinis vieversys
 41. Šelmeninė kregždė
 42. Langinė kregždė
 43. Pievinis kalviukas
 44. Baltoji kielė
 45. Karietaitė
 46. Liepsnelė
 47. Rytinė lakštingala
 48. Dūminė raudonuodegė
 49. Paprastoji raudonuodegė
 50. Paprastoji kiauliukė
 51. Juodasis strazdas
 52. Smilginis strazdas
 53. Strazdas giesmininkas
 54. Amalinis strazdas
 55. Margasis žiogelis
 56. Upinis žiogelis
 57. Ežerinė nendrinukė
 58. Sodinė nendrinukė
 59. Karklinė nendrinukė
 60. Didžioji krakšlė
 61. Paprastoji tošinukė
 62. Raiboji devynbalsė
 63. Pilkoji devynbalsė
 64. Sodinė devynbalsė
 65. Rudoji devynbalsė
 66. Juodagalvė devynbalsė
 67. Žalioji pečialinda
 68. Pilkoji pečialinda
 69. Ankstyvoji pečialinda
 70. Paprastasis nykštukas
 71. Pilkoji musinukė
 72. Margasparnė musinukė
 73. Juodoji zylė
 74. Didžioji zylė
 75. Kuoduotoji zylė
 76. Bukutis
 77. Volungė
 78. Paprastoji medšarkė
 79. Plėšrioji medšarkė
 80. Kėkštas
 81. Šarka
 82. Pilkoji varna
 83. Kranklys
 84. Paprastasis varnėnas
 85. Naminis žvirblis
 86. Paprastasis kikilis
 87. Svilikėlis
 88. Žaliukė
 89. Dagilis
 90. Eglinis kryžiasnapis
 91. Raudongalvė sniegena
 92. Juodagalvė sniegena
 93. Svilikas
 94. Geltonoji starta
 95. Nendrinė starta