Spa 9, 2020

Kiekvienais metais visame pasaulyje pirmasis spalio savaitgalis yra skirtas simboliniam vieno įspūdingiausių gamtos fenomenų – rudeninės paukščių migracijos, paminėjimui. Jo metu žmonės kviečiami stebėti ir registruoti išskrendančius paukščius ir tokiu būdu surinkti didelius duomenų kiekius bei tapti šio reiškinio liudininkais. Vos pradėję planuoti Ornitostogų turus, žinojome, kad palydų savaitgalį kviesime visus keliauti į Aukštaitiją aplankant rudeninę Adutiškio girią, Svylos slėnį bei Birvėtos žuvininkystės tvenkinius.

StebėtojaiStebėtojai

Šiais metais besidžiaugdami auksėjančiu rudeniu pirmąjį spalio šeštadienį taip pat patraukėme rytų Lietuvos link kur ties pačiu Lietuvos pasieniu driekiasi labai įdomus gamtinis kompleksas. Ryte visi susitikę Vilniuje leidomės į poros valandų kelionę, o pakeliui vis stabtelėdavome ir atkreipdavome dėmesį tai į ant laidų tupinčius suopius, kol netikėtai viename iš pakelės kaimelių pamatėme ir žiemoti nesiruošiantį skristi baltąjį gandrą! Šis stebėjimas buvo tikrai netikėtas ir neplanuotas, bet panašu, kad šis paukštis šiemet savo žiemaviečių pietų Afrikoje taip ir nebepasieks.

Jūrinis erelis jaunas Jaunas jūrinis erelis

Pilnas gamtos mylėtojų sąstatas susiformavo Ignalinoje, kur prisijungė ir pagrindinis turo gidas – Arūnas Čerkauskas – vienas profesionaliausių ornitologų Lietuvoje ir vienas geriausių Aukštaitijos ornitofaunos ir vertingų gamtinių teritorijų žinovų. Nuo Ignalinos mūsų kelias suko link Adutiškio girios, bet pakeliui sustojome pastebėti ir kitų laukuose besibūriuojančių paukščių – pievose matėme gana įspūdingą daugiau kaip 10 individų baltųjų garnių būrį, besimaitinančias ir besiilsinčias gulbes giesmininkes, o suartuose dirvonuose maitinosi mišrūs šiaurinių bei paprastųjų kikilių ir dagilių būreliai.

69956076_505485193565090_2253272454891831296_nPilkasis garnys 

Adutiškio giria taip pat yra vienas įspūdingiausių miškų masyvų Lietuvoje, nes dėl įvairiarūšio medyno ir santykinai didelio miško plotų bei aplinkinių teritorijų mitybinės bazės komplekso čia peri jūriniai ereliai, kuriuos kelis ir pavyko girioje pamatyti. Žinoma, rudenį miškas tikrai ne toks skambus koks būna pavasariais, bet vis tiek pagrioviais tratėjo karietaitės, eglėse zujo zylės, o labiausiai džiaugėmės galėdami ilgai ir iki soties atsižiūrėti lietuviškomis papūgomis – egliniais kryžiasnapiais, kurių didelis būrys maitinosi kvartalo pakraštyje, todėl galėjome pasigėrėti tiek rausvais patinukais, tiek patelėmis ir jaunais paukščiais, kurie nekreipė dėmesio į mus, nes buvo užimti svarbesniais reikalais.

Ilgauodegė zylė. Ilgauodegė zylė

Miško užuovėjoje papietavę, patraukėme link svarbiausio mūsų kelionės tikslo – Birvėtos žuvininkystės tvenkinių. Rudenį, išleidus tvenkinių vandenį ir išgaudžius žuvį, tai tampa vienomis svarbiausių teritorijų apsistoti migruojantiems vandens ir šalia vandens gyvenantiems paukščiams, čia susirenka įspūdingi kiekiai tilvikinių ir sėjikinių paukščių, gulbių giesmininkių, ančių, žąsų, garnių, o visą šitą kompaniją mielai gano jūriniai ereliai ar kiti plėšrūnai. Birvėtoje mums pasisekė, nes dalis tvenkinių jau buvo nuleisti, todėl čia tikrai galėjome pasigėrėti net ir tokiais retais paukščiais kaip laplandiniai griciukai, jūrinis sėjikas, smiltinukas, taip pat dideliais būriais pempių, dirvinių sėjikų, o turbūt vienas įspūdingiausių vaizdų - tai jūrinių erelių kovos ar patys įvairiausi jų apdarai – nuo pirmamečių iki suaugusių baltauodegių paukščių. Be rūšinės paukščių įvairovės buvo įdomus stebėti ir kitus jų elgsenos įpatumus, kaip pavyzdžiui žąsų akrobatinius sugebėjimus pritaikant visus aerodinamikos dėsnius ir įspūdingai manevruojant tūpti bei maitinantis sekliame tvenkinių dumble snapus „nusidažyti“ juodai.

69936438_2457955364319978_8614998161418616832_nBaltieji ir pilkieji garniai

Mūsų paukščių palydos šiemet buvo gana skaitlingos - per neilgą rudens dieną pavyko pastebėti 72 skirtingas paukščių rūšis ir nesušalus sėkmingai pasigėrėti rudenėjančia gamta.

Turo paukščių sąrašas:

 1. Gulbė nebylė
 2. Gulbė giesmininkė
 3. Baltakaktė žąsis
 4. Pilkoji žąsis
 5. Eurazinė cyplė
 6. Rudagalvė kryklė
 7. Didžioji antis
 8. Smailiauodegė antis
 9. Šaukštasnapė antis
 10. Rudagalvė antis
 11. Kuoduotoji antis
 12. Klykuolė
 13. Mažasis dančiasnapis
 14. Ausuotasis kragas
 15. Didysis kormoranas
 16. Didysis baltasis garnys
 17. Pilkasis garnys
 18. Baltasis gandras
 19. Jūrinis erelis
 20. Nendrinė lingė
 21. Paukštvanagis
 22. Paprastasis suopis
 23. Laukys
 24. Pilkoji gervė
 25. Upinis kirlikas
 26. Dirvinis sėjikas
 27. Jūrinis sėjikas
 28. Paprastoji pempė
 29. Smiltinukas
 30. Juodakrūtis bėgikas
 31. Perkūno oželis
 32. Laplandinis griciukas
 33. Žaliakojis tulikas
 34. Rudagalvis kiras
 35. Paprastasis kiras
 36. Sidabrinis kiras
 37. Kaspijinis kiras
 38. Uolinis karvelis
 39. Keršulis
 40. Pietinis purplelis
 41. Didysis margasis genys
 42. Dirvinis vieversys
 43. Pievinis kalviukas
 44. Baltoji kielė
 45. Karietaitė
 46. Liepsnelė
 47. Juodasis strazdas
 48. Smilginis strazdas
 49. Strazdas giesmininkas
 50. Pilkoji pečialinda
 51. Paprastasis nykštukas
 52. Ilgauodegė zylė
 53. Paprastoji pilkoji zylė
 54. Kuoduotoji zylė
 55. Mėlynoji zylė
 56. Didžioji zylė
 57. Bukutis
 58. Miškinis liputis
 59. Plėšrioji medšarkė
 60. Kėkštas
 61. Šarka
 62. Pilkoji varna
 63. Kranklys
 64. Paprastasis varnėnas
 65. Karklažvirblis
 66. Paprastasis kikilis
 67. Šiaurinis kikilis
 68. Dagilis
 69. Eglinis kryžiasnapis
 70. Juodagalvė sniegena
 71. Geltonoji starta
 72. Nendrinė starta