Bir 23, 2020

Birželio 20 - tosios rytas ornitostogautojams prasidėjo ypač anksti – jau su pirmomis žaromis kilome iš lovų, nes 6:00 susitarėme susitikti Kaune ir iš ten patraukti į greta esančias gamtiškai vertingas teritorijas. Šį kartą susirinko nemažas būrelis gamtos entuziastų (20), kurie neišsigando nei prognozuojamų karščių, nei trumpų miego valandų - visi žvalūs ir smagiai nusiteikę suformavome  jaukią grupelę.

IMG_20200620_065320Stebim Žiemkelio miško paukščius

Tądien mūsų laukė trys skirtingos teritorijos: Žiemkelio miško ir šlapių pievų kompleksas, Šilavoto žuvininkystės tvenkiniai ir salos Nemune ties Prienais ir Nemajūnais.

Atvykę į Žiemkelio mišką išsiruošėme į 4 valandų žygį: keliavome pamiške ir miško keliukais klausydamiesi rytmetinio miško paukščių choro - visą kelią lydėjo kikiliai, lazeriais šaudė miškiniai kalviukai, virkavo žaliosios ir cilpsėjo pilkosios pečialindos, iš visų kampų sveikino strazdai, žemais dažniais burkavo paprastasis purplelis ir skudučiais chorą papildė juodgalvės sniegenos. Kulniavome po ypatingai gražų mišką, kur aplink mus stiebėsi išlakios eglės, žavėjo ardų gausa, pomiškio tapybiškumas – juokavome, kad tokiame miške tik fėjoms gyventi, tačiau vietoje jų sutikome jerubes. Taip pat  pakeliui apžiūrėjome genių namus ir nepraėjome nei vieno įdomesnio radinio.

miškas

Po geros valandos, pasiekę miško pakraštį, išėjome į Žiemkelio pievas ir čia mus pasitiko trumpas lietus, bet būnant gamtoje blogo oro nebūna, todėl džiaugėmės juo, nes buvo gaivus ir leido vėsiai mėgautis aplink zujančiais paukščiais. Čia, žinoma, suradome visą gausybę atviro kraštovaizdžio paukščių – ant laidų Betoveną giedančias geltonąsias ir krūmynuose skraidančias nendrines startas, pulkus varnėnų jaunimo, šlapiose pievos griežiančias griežles, savo keliais skrendančias gerves, ant vienišų stagarų aplinką skanuojančias paprastąsias medšarkes, medžiagą lizdui renkantį karklažvirblį, žydrame danguje lyguojančias lygutes, tris devynbalsių rūšis ir kt. Žiemkelio pievos yra ypatingai vertinga teritorija miesto pašonėje. Dėl žalingos žmogaus veiklos ir pažeisto hidrologinio režimo, pievų struktūra bei bendrijos pakitę ir susiduria su mūsų platumose įprastais iššūkiais – užžėlimu medžiais ir krūmais, bet gamtotvarkiniais projektais stengiamasi palaikyti atviras buveines ir išsaugoti jų bioįvairovę, tuo įsitikinome rasdami ne vieną lietuviškų orchidėjų – gegūnių žiedą.

106071793_720959848448992_756602223435095706_nLietuviška orchidėja

Pasibaigus lietui, toliau keliavome  žvyruotu pievų keliuku, stebėjome langines kregždes, paprastąsias kiauliukes, virš laukų nenuilstamai čirenančius vieversius (ir aiškinomės kuo jie skiriasi nuo vyturių), kažkur krūmynuose su mumis susipažinusi džiaugėsi raudongalvė sniegena, o virš laukų medžiojo paprastasis suopis. Kadangi jau gerokai įdienojo, pajutome, kad vasara tikrai pasiruošusi mus kaip reikiant pakepinti, todėl nieko nelaukdami keliavome link Šilavoto tvenkinių, kurie mūsų laukė su savo fauna.

Net ir pervažinėjant iš vienos vietos į kitą, nuolat dairomės kas vyksta aplinkui ir čia važiuodami link tvenkinių laukuose stabtelėjome pasigrožėti medžiojančiu nendrinės lingės patinuku, o dar daugiau jų mus pasitiko atvykus į vietą. Susiradę pavėsį ir skaniai papietavę, vėl ant kaklų kabinome žiūronus ir traukėme tvenkinių pakraščiu, kur klausėmės nepailstančių didžiųjų krakšlių, apžiūrėjome visas laukių, ausuotųjų kragų, klykuolių ir gulbių giesmininkių šeimynas, taip pat radome vienišą rudakaklį kragą, o didžiausią įspūdį neabejotinai paliko nendrinių lingių šeimynos darnus gyvenimas – su laimikiu naguose prie lizdo grįžusį patiną  ore pasitiko patelė ir įspūdingai sincronizuotai perėmė šviežią grobį – graužiką. . Ne mažiau grakščiai savo medžiojimo techniką visiems pademonstravo ir sketsakalis - vikriai virš tvenkinio pasigavęs net susimąstyti nespėjusią skėtę. Nors stebėjome ir retų rūšių, bet ne ką mažiau grožėjomis ir dažnesnėmis tačiau ryškiai geltonu apdaru kviečių laukus ir žydinčias pievas puošiančiomis geltonosiomis kielėmis.

104889623_2745646202334518_9074316301647675875_nUpinė žuvėdra Šilavoto tvenkiniuose ©R. Adomonienė

Toliau žygiuodami stebėjome ir klausėmės įvairių pakrantės paukščių, pradedant visą kelią lydėjusiomis didžiosiomis ir mažosiomis krakšlėmis, nendrinėmis startomis, karklinėmis nendrinukėmis, ant plonų šakų lygsvarą bandančiais išlaikyti didžiaisiais baltaisiais garniais ir baigiant įspūdingus namus statančiomis remezomis. Didžiausią juoką sukėlė priekyje žygiavusių dalyvių pamatytas baublys, kuris Mariui surikus atkreipti visų dėmesį, tapo smaugliu ir tai reiškė, kad saulė tądien gana stipriai kaitino mūsų galvas.

Gerai paprakaitavę ir apžiūrėję ornitofauną Šilavoto tvenkiniuose patraukėme prie paskutinių dviejų taškų – salų Nemune. Pirmasis sustojimas laukė ties gana populiariu tašku Prienuose, kur dvejose salose įsikūrusios rudagalvių kirų ir žuvėdrų kolonijos. Apžiūrėjome salas, pasiklausėme istorijų apie plačias žuvėdrų klajones, stebėjome krantinius tilvikus, upines žuvėdras ir nesuskaičiuojamą būrį rudagalvių kirų. 

IMG_20200620_164249Stebim rudagalvių kirų ir žuvėdrų koloniją ties Prienais

Pažiūrėję kaip jiems sekasi sugyventi tokioj didelėj kompanijoj  patraukėme link paskutinės žuvėdrų salos ties Nemajūnais. Čia turėjome puikią progą palyginti mažąsias ir upines žuvėdras, pasigėrėti mažučiais jų jaunikliais, palyginti upinio kirliko dydį su žuvėdra ir suprasti, kaip keičiasi Nemuno veidas bei kodėl svarbi žmogaus veikla šių paukščių rūšių išsaugojimui.

IMG_20200620_171202Komandinis darbas

Panemuniais besikaupiant tropiniam karščiui ir dangui grasinant praplįšti liūtimi, draugiškai apibendrinome dienos sąrašą, kuriame puikavosi 84 paukščių rūšys. Pasidžiaugę visomis patirtimis, su lūkesčiais greičiau vėl susitikti, išsiskirstėme namo. Vilniečių ekipažui tarp Aukštadvario kalvų dar pasisekė pasigėrėti pievinės lingės patinuku, o kauniečiams netoli Birštono priešais automobilį praskridusiomis kurapkomis.

IMG_20200620_171731Stebim mažąsias ir upines žuvėdras Nemuno saloje

 Stebėtų paukščių sąrašas:

 1. Gulbė nebylė
 2. Gulbė giesmininkė
 3. Pilkoji antis
 4. Didžioji antis
 5. Rudagalvė antis
 6. Kuoduotoji antis
 7. Klykuolė
 8. Jerubė
 9. Kurapka
 10. Ausuotasis kragas
 11. Rudakaklis kragas
 12. Didysis kormoranas
 13. Didysis baublys
 14. Didysis baltasis garnys
 15. Pilkasis garnys
 16. Baltasis gandras
 17. Nendrinė lingė
 18. Paprastasis suopis
 19. Sketsakalis
 20. Griežlė
 21. Laukys
 22. Pilkoji gervė
 23. Upinis kirlikas
 24. Paprastoji pempė
 25. Krantinis tilvikas
 26. Rudagalvis kiras
 27. Sidabrinis kiras
 28. Kaspijinis kiras
 29. Upinė žuvėdra
 30. Mažoji žuvėdra
 31. Juodoji žuvėdra
 32. Uolinis karvelis
 33. Keršulis
 34. Paprastasis purplelis
 35. Gegutė
 36. Juodasis čiurlys
 37. Didysis margasis genys
 38. Lygutė
 39. Dirvinis vieversys
 40. Šelmeninė kregždė
 41. Langinė kregždė
 42. Miškinis kalviukas
 43. Geltonoji kielė
 44. Baltoji kielė
 45. Karietaitė
 46. Liepsnelė
 47. Rytinė lakštingala
 48. Paprastoji kiauliukė
 49. Juodasis strazdas
 50. Smilginis strazdas
 51. Strazdas giesmininkas
 52. Amalinis strazdas
 53. Upinis žiogelis
 54. Nendrinis žiogelis
 55. Ežerinė nendrinukė
 56. Karklinė nendrinukė
 57. Didžioji krakšlė
 58. Paprastoji tošinukė
 59. Rudoji devynbalsė
 60. Sodinė devynbalsė
 61. Juodagalvė devynbalsė
 62. Žalioji pečialinda
 63. Pilkoji pečialinda
 64. Ankstyvoji pečialinda
 65. Paprastasis nykštukas
 66. Šiaurinė pilkoji zylė
 67. Juodoji zylė
 68. Mėlynoji zylė
 69. Didžioji zylė
 70. Paprastoji medšarkė
 71. Kėkštas
 72. Šarka
 73. Pilkoji varna
 74. Kranklys
 75. Paprastasis varnėnas
 76. Karklažvirblis
 77. Paprastasis kikilis
 78. Žaliukė
 79. Alksninukas
 80. Paprastasis čivylis
 81. Raudongalvė sniegena
 82. Juodagalvė sniegena
 83. Geltonoji starta
 84. Nendrinė starta